INTERIOR DESIGN

How do we work


เมื่อเริ่มต้น บริษัทจะติดต่อประสานงานกับลูกค้าของเราเพื่อร่วมวางแนวคิด หลักการ ขอบเขตของการทำงานที่จำเป็นที่ต้องทำ โดยคำนึงถึงพฤติกรรม, รสนิยม, ความต้องการ และงบประมาณของลูกค้า เพื่อนำกลับมาประยุกค์คิดสรรสร้างงานออกแบบ เราเลือกใช้ทั้ง โปรแกรม Auto-Cad เพื่อร่างวางแปลนหรือ วาดแบบแปลน เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้าพร้อมกับทำ ชาร์ทสี, ภาพ 3มิติเสมือนจริงหรือภาพสเก๊ตซ์ และแม้แต่การเลือกรูปแบบสำหรับเฟอร์นิเจอร์ให้
หลังจากนั้นเราจะส่งประมาณการ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของงาน และปรับเปลี่ยนแก้ไขแบบเพื่อให้ถูกต้องตามแผนงานเหล่านี้ได้ เพื่อที่แน่ใจได้ว่าลูกค้าจะถูกใจและได้งานออกแบบที่ตรงตามความต้องการเมื่อแบบแปลนทั้งหมดได้รับ การอนุมัติ เราจะเข้าดูแลงานก่อสร้างตกแต่งภายในที่เหลือ, การสั่งซื้อวัสดุและทำสัญญาการให้บริการต่างๆ หรือหากลูกค้าต้องการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ทางเราจะดูแลเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์พิเศษที่มีเอกลักษณ์จากร้านค้าตัวแทนพิเศษ โดยใส่ใจในรายละเอียดเลือกให้เข้ากับรูปแบบภาพรวมภายในบ้าน เพื่อให้แน่ใจได้ว่าบ้านของลูกค้าเสร็จเรียบร้อย ตั้งแต่ม่านที่ถูกแขวนอย่างเรียบร้อยจนถึงเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่จะถูกจัดลง พื้นที่อย่างลงตัว สะดวกสบายต่อการใช้งาน และดูมีสไตล์
ในกรณีของงานธุรกิจ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสำนักงาน หรือร้านค้าทุกประเภท เราจะให้คำปรึกษากับลูกค้าโดยเข้าพื้นที่ศึกษารูปแบบที่เหมาสมกับธุรกิจ ทั้งในด้านการจัดจำหน่ายจนไปถึงการให้มุมมองในการตลาด และศึกษากลุ่มลูกค้าของธุรกิจ เพราะมันเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะเข้าใจถึงความต้องการของกลุ่มฐานลูกค้าเพื่อนำมาศึกษา และใช้ในส่วนของการจัดวางช่องทางการขาย สินค้าหรือบริการของร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพงานออกแบบตกแต่งภายในของบริษัท มุ่งเน้นจะช่วยทำให้บ้าน หรือ พื้นที่อยู่อาศัยของท่าน มีความปลอดภัยในการใช้งาน สามารถใช้งานได้ดี และดูสวยงามดึงดูดใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้เราจะต้องใช้องค์ประกอบต่างๆมาพิจารณา ซึ่งรวมถึงเทคนิคการจัดรวมสีและพื้นผิวที่มีความแตกต่างกันให้เข้ากัน และเสริมรวมทั้งการใช้แสงและเฟอร์นิเจอร์ในแบบที่จะเพิ่มผลประโยชน์มากขึ้น โดยที่ยังคงการใช้งานที่ดีที่สุด

ค่าออกแบบของเราจะขึ้นอยู่กับมูลค่าประมาณการค่าก่อสร้าง,สไตล์งานออกแบบ และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับงาน หากต้องการทราบค่าออกแบบของพื้นที่ บ้านหรืออาคารของท่าน

กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-6439900


SEE MORE
 

ขั้นตอนการออกแบบ


เรามีขั้นตอนการออกแบบแบ่ง เป็นห้าขั้นตอนดังต่อไปนี้:

Presentation
นี้เป็นขั้นตอนแรก ของกระบวนการออกแบบ โดยเริ่มต้นทำหลังจากการประชุมครั้งแรก และลูกค้าตกลงให้ ทางบริษัททำงานออกแบบภายใน ในขั้นตอนนี้ทางเรามุ่งหวังที่จะวางแผนการออกแบบภายในโครงการทั้งหมดรวมถึง การประเมินค่าใช้จ่ายและการประเมินงบประมาณและกำหนดกรอบระยะเวลา นอกจากนี้เราจะทำให้แน่ใจว่าความต้องการโดยเฉพาะของลูกค้าจะไม่ถูกลืมและถูก นำมาประยุกต์ใช้จริงๆ เพื่อผลิตงานออกแบบได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ซ้ำใครในแต่ละโครงการที่ทางบริษัท ทำ โดยรายละเอียดที่จะถูกนำเสนอในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย การสำรวจรายละเอียดและเช็คหน้างานก่อสร้าง การออกแบบ / ฟังก์ชันสไตล์ / และความต้องการพิเศษโดยเฉพาะของลูกค้า การจัดทำงบประมาณและการกำหนดกรอบระยะเวลาการทำงาน ศึกษาความต้องการของลูกค้า จัดเตรียมผังแปลน Lay-out

ออกแบบแนวคิด
วัตถุประสงค์ของการประชุม ครั้งที่สองกับลูกค้าคือการสรุปรูปแบบและการออกแบบโดยรวมของโครงการตามความ ต้องการทั้งด้านสไตล์และฟังก์ชั่นก่อนจะเริ่มทำนำเสนอภาพ3D ผลงานจากขั้นตอนนี้จะเป็นภาพการนำเสนอประกอบทั้งหมด ของแนวเฉดสีและอารมณ์ของงาน การจับคู่เลือกสีให้สัมพันธ์กัน แนวสไตล์ของงาน การจัดแสงและรายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์ โดยแสดงนำเสนอร่วมกับวัสดุที่ใช้จริง แปลนผังที่สรุปสุดท้ายจะถูกนำเสนอในครั้งที่เช่นกัน ขั้นตอนนี้สำคัญเพราะยังสามารถทำการปรับเปลี่ยนสไตล์การออกแบบแนวคิดและแนว ทางก่อนเริ่มผลิตงานนำเสนอภาพ 3Dจริง ซึ่งหากจะปรับแก้หลังจากนั้นจะใช้เวลานานในการปรับ ดังนั้นเราจึงพยายามมุ่งเน้นที่จะแก้ไขและปรับให้ถูกต้องโดยการปรึกษาอย่าง ใกล้ชิดกับลูกค้าของเราทุกคน ขั้นตอนการออกแบบแนวคิดสามารถสรุป ได้ดังนี้ สรุปวิเคราะห์และประเมินแนวคิดจากความคิดเห็นและคำแนะนำของลูกค้า บอร์ดแสดงวัสดุจริง แปลนผังสุดท้าย ภาพตัวอย่างของฟังก์ชั่นและสไตล์

3D Presentation
การประชุมครั้งที่สามและสี่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยสรุปในการออกแบบขั้น สุดท้ายและรายละเอียดของโครงการทั้งหมดโดยใช้ภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิค 3 มิติ สร้างจากข้อสรุป การออกแบบภาพ 3 มิติเหล่านี้จะทำให้ลูกค้าเข้าใจชัดเจนในภาพบรรยากาศโดยรวมและรายละเอียดที่ ชัดเจนในความ เป็นจริง อย่างไรก็ตาม กว่าผู้ออกแบบภาพ 3D ใช้เวลานานในการทำเสร็จภาพต่อภาพ เนื่องจากเป็นงานลักษณะทางเทคนิคชั้นสูง บริษัทและบริษัทออกแบบโดยทั่วไปจึงกำหนดให้แก้ไขงาน 3D ได้เพียงสามครั้ง เพราะฉะนั้นในขั้นตอนก่อนหน้านี้เราจึงต้องทำงานอย่างใกล้ชิดและสรุปกับ ลูกค้าและให้คำแนะนำต่างๆเพื่อจบรูปแบบแปลนผังและรายละเอียดการออกแบบทั้ง หมดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขและมีค่าใช้จ่ายหรือเวลาที่เพิ่มเติมใด ๆ ที่ไม่จำเป็น ในขั้นตอนนำเสนอภาพ 3D ประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้ ภาพนำเสนอ 3D การนำเสนอภาพเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้าจำเป็น)

งานดร้าฟท์
หลังจากที่งานออกแบบทั้งหมดถูกนำเสนอผ่านภาพ 3D เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะจัดทำผลิตพิมพ์เขียวภายในการก่อสร้างตกแต่งภายในจริงของโครงการทั้ง หมด พิมพ์เขียวนี้จะผลิตโดยใช้โปรแกรม CAD นำเสนอแสดงขนาด, ภาพด้าน, ภาพตัด และรายละเอียดโดยเฉพาะทั้งหมด คุณสมบัติ โดยแสดงรายละเอียดในทุกๆตารางนิ้วของพื้นที่โครงการภายใน ทั้ง แปลนพื้น, แปลนสะท้อนฝ้าเพดานและแปลนฝ้าเพดาน, แปลนแสงสว่าง, แปลนไฟฟ้าและรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่จะต้องทำ กระบวนการดร้าฟท์ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ รายละเอียดการออกแบบและแบบก่อสร้างตกแต่งภายใน การปรับแก้ไขแบบดร้าฟท์ที่ออกแบบ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง) แนะนำลูกค้าในรายการเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวหรืออื่นๆที่ต้องจัดซื้อเพิ่มเติม เตรียมจัดทำงบประมาณให้ลูกค้าอนุมัติ

การดำเนินการก่อสร้าง
หลังจากที่จบการออกแบบ และเริ่มก่อสร้างตกแต่งภายใน เรายังคงรับผิดชอบโครงการตรวจเช็คความถูกต้องจนเสร็จเพื่อความพึงพอใจของ ลูกค้า โดยประกอบไปด้วย เข้าดูแลพูดคุยหน้างานกับผู้เกี่ยวข้องงานตกแต่งภายใน จัดหารายการเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด ควบคุมและจัดการงบประมาณและตารางเวลา ตรวจเช็คงานตามระยะเวลา

หมายเหตุ: ขั้นตอนการออกแบบใช้เวลาการพบประมาณ 6-7 ครั้ง และใช้ระยะเวลาประมาณ 4-12 สัปดาห์


SEE MORE

How do we work


First of all, we liaise with our client to establish the extent of the work needed to be done. Taking into consideration the clients’ habits, tastes, and budget requirements we then create the designs. We employ Auto-CAD programs to draw up floor plans or sketches, which are presented to clients along with color charts, fabric swatches, 3D photographs, and even original designs for furniture.
We then submit an estimate of the total cost of the job. In getting it right, these plans can undergo several revisions until we are sure the client is absolutely happy with them.Once the plans for designs are approved, we supervise the actual work of the decorating, the ordering of the materials and the contracting of the services of the workers. Spending a good deal of time and effort, we shop for those special furnishings that are not custom made. Then, with attention to detail, we make sure that the draperies are hung properly and that the furniture is arranged in both a convenient and stylish fashion.
In the case of department stores, office or home furnishings stores, we usually also consult with customers at the store. It is highly important to understand the customer’s demands because we are expected to help take on part of the role of selling the store’s merchandise. It is exactly for these reasons that we consult with the store’s consumers about their wants and needs.
An interior designer creates a plan to help make a living space safe, functional, and attractive. In order to accomplish this, we take many different elements into consideration. This includes combining different colors and textures to complement one another as well as utilizing lighting and furniture in a way that draws interest while remaining functional.
Our design fee varies depending on the estimated construction value, style and other details concerning the project. Please contact us for more details.
SEE MORE
 


Designing process


We have divided the designing process into the following five stages:

Presentation
This is the initial stage of the designing process and is done after the first meeting with the client. At this stage we aim to plan the interior designing of the whole project, including cost evaluation & estimation, budget & timeline control. Also, we make sure that the specific requirements of the clients are being addressed in order to produce the perfect tailor-made plan layout for each project. The outline of the presentation stage consists of the following; Detailed survey of site Design/ style function/ and special requirements Budget & timeline control Cost evaluation & estimation Study requirements Prepare detailed layout Plan

Conceptual Design
The aim of the second meeting with the client is to conclude the overall theme and design of the project based on the client’s style and functional requirements before producing a 3D presentation. The results of this stage include all the images, illustrations of mood & tone, style, color matching, lighting and furniture details together with the exact material used. The final plan layout is also presented at this second meeting. This stage is crucial because it is still easy to adjust the design, concept and theme before producing the actual work (3D presentation), which will take much longer to adjust. So we spend every effort concentrating on getting it right in close consultation with our client. The conceptual design process can be summarized as follows: Summarize, analyze and evaluate concept based on client’s feedback and comments Material board Final plan layout Example images of style and functionality

3D Presentation
The third and fourth meetings involve discussions on the final overall design and details of the entire project using computer-generated 3D photographs following the finalization of the designing theme. These 3D pictures give a precise insight into how the overall interior and details will look in reality. However, it does require working days for a highly skilled specialist to create one quality 3D picture. Due to the highly technical nature of the work, all designing firms limit the editing of this work to only three times. This is way we work closely with and advise our clients to finalize the plan layout and design details in the earlier stage as much as possible to prevent any unnecessary additional charges. The 3D presentation stage consists of the following: 3D perspective Additional drawings (if required)

Drafting
After the design is proofed, the company produces an interior blueprint for the actual construction of the entire project. This blueprint is digitally produced using CAD software, presenting all the dimensions, elevations, sections and specification details. Every inch of the interior project area is included – the floor, the reflected ceilings plan, the ceiling plan, the lighting plan, the electrical plan and all the furniture details if custom-made. The drafting process consists of the following details: Detailed design and interior construction drawings Draft design adjustments (due to client request) Advise client on all furniture items Prepare budgetary approval

Construction Implementation
After the design has been produced and constructed, we still consider ourselves responsible for the project right until it is completed to the customer’s satisfaction. This includes: Engage with on-site construction Prepare all procurement of all furniture items Control & manage budget & timetable Periodic site inspection

Please Note: The designing process takes approximately 6-7 meetings over an estimated duration of 4-12 weeks.


SEE MORE
//]]>