ตกแต่งห้องนอน milennium residence

Master-Bedroom
ห้องนอนมาสเตอร์ คอนโดมิลเลนเนี่ยม

ตกแต่งห้องรับแขก milennium residence

Living-Area
ห้องรับแขก คอนโดมิลเลนเนี่ยม

ตกแต่งห้องอาหาร milennium residence

Dining-Area
ห้องอาหาร คอนโดมิลเลนเนี่ยม

ตกแต่งห้องนอนเด็ก milennium residence

Bedroom-2
ห้องนอนเด็ก คอนโดมิลเลนเนี่ยม
//]]>