ตกแต่งภายในบ้านสร้างใหม่ ถนนวิภาวดี

ห้องนอนคุณพงษ์เดช
ห้องนอนมาสเตอร์ บ้านสร้างใหม่วิภาวดี

ตกแต่งภายในบ้านสร้างใหม่ ถนนวิภาวดี

foyer_120906re
ห้องFoyer บ้านสร้างใหม่วิภาวดี

ตกแต่งภายในบ้านสร้างใหม่ ถนนวิภาวดี

16-ห้องนอนกอล์ฟ
ห้องนอนลูกชาย บ้านสร้างใหม่วิภาวดี

ตกแต่งภายในบ้านสร้างใหม่ ถนนวิภาวดี

14-ห้องนอนคุณนิล
ห้องนอนลูกสาว บ้านสร้างใหม่วิภาวดี

ตกแต่งภายในบ้านสร้างใหม่ ถนนวิภาวดี

13-ห้องน้ำคุณแม่
ห้องน้ำ กระเบื้อง หินอ่อน บ้านสร้างใหม่วิภาวดี

ตกแต่งภายในบ้านสร้างใหม่ ถนนวิภาวดี

11-ห้องนอนคุณแม่
ห้องนอนคุณแม่ บ้านสร้างใหม่วิภาวดี

ตกแต่งภายในบ้านสร้างใหม่ ถนนวิภาวดี

10-ห้องนอนคุณแม่
ห้องนอนคุณแม่ บ้านสร้างใหม่วิภาวดี

ตกแต่งภายในบ้านสร้างใหม่ ถนนวิภาวดี

9-ห้องออกกำลังกาย
ห้องออกกำลังกาย บ้านสร้างใหม่วิภาวดี

ตกแต่งภายในบ้านสร้างใหม่ ถนนวิภาวดี

8-ห้องน้ำชั้น1
ห้องน้ำแขก บ้านสร้างใหม่วิภาวดี

ตกแต่งภายในบ้านสร้างใหม่ ถนนวิภาวดี

7-ห้องพักผ่อน
ห้องโฮมเทียเตอร์ บ้านสร้างใหม่วิภาวดี

ตกแต่งภายในบ้านสร้างใหม่ ถนนวิภาวดี

6-โถงบันได
ห้องโถงบันได บ้านสร้างใหม่วิภาวดี

ตกแต่งภายในบ้านสร้างใหม่ ถนนวิภาวดี

5-ห้องครัว
ห้องครัว บ้านสร้างใหม่วิภาวดี

ตกแต่งภายในบ้านสร้างใหม่ ถนนวิภาวดี

4-ห้องเตรียมอาหาร
ห้อง pantry บ้านสร้างใหม่วิภาวดี

ตกแต่งภายในบ้านสร้างใหม่ ถนนวิภาวดี

3-ห้องอาหาร
ห้องอาหาร บ้านสร้างใหม่วิภาวดี

ตกแต่งภายในบ้านสร้างใหม่ ถนนวิภาวดี

2-ห้องรับแขก
ห้องรับแขก บ้านสร้างใหม่วิภาวดี

ตกแต่งภายในบ้านสร้างใหม่ ซอยอารีย์

Foyer
ห้องfoyer บ้านสร้างใหม่ ซอยอารีย์

ตกแต่งภายในบ้านสร้างใหม่ ซอยอารีย์

Dining-Area[1]
ห้องอาหาร บ้านสร้างใหม่ ซอยอารีย์

ตกแต่งภายในบ้านสร้างใหม่ ซอยอารีย์

family_3[1]
ห้องfamily บ้านสร้างใหม่ ซอยอารีย์

ตกแต่งภายในบ้านสร้างใหม่ ซอยอารีย์

brother-bedroom-03[1]
ห้องนอน บ้านสร้างใหม่ ซอยอารีย์

ตกแต่งภายในบ้านสร้างใหม่ ซอยอารีย์

grandmom-bedroom-02
ห้องนอน บ้านสร้างใหม่ ซอยอารีย์

ตกแต่งภายในบ้านสร้างใหม่ ซอยอารีย์

Living
ห้องรับแขก บ้านสร้างใหม่ ซอยอารีย์

ตกแต่งภายในบ้านสร้างใหม่ ซอยอารีย์

Meeting-Room
ห้องประชุม บ้านสร้างใหม่ ซอยอารีย์

ตกแต่งภายในบ้านสร้างใหม่ ซอยอารีย์

master-bedroom-02
ห้องนอน บ้านสร้างใหม่ ซอยอารีย์

ตกแต่งภายในบ้านสร้างใหม่ ซอยอารีย์

kid_bedroom3_3[1]
ห้องนอน บ้านสร้างใหม่ ซอยอารีย์

ตกแต่งภายในบ้านสร้างใหม่ ซอยอารีย์

Pantry_Revise-2-07-12
ห้องpantry บ้านสร้างใหม่ ซอยอารีย์

ตกแต่งภายในบ้านสร้างใหม่ ซอยอารีย์

wc3_broter_3[1]
ห้องน้ำ บ้านสร้างใหม่ ซอยอารีย์

ตกแต่งภายในบ้านสร้างใหม่ ซอยอารีย์

wc1_masterbed_2[1]
ห้องน้ำ บ้านสร้างใหม่ ซอยอารีย์

ตกแต่งภายในบ้านสร้างใหม่ ซอยอารีย์

wc1_2
ห้องน้ำ บ้านสร้างใหม่ ซอยอารีย์

ตกแต่งภายในบ้านสร้างใหม่ ซอยอารีย์

Mom-Bathroom
ห้องน้ำ บ้านสร้างใหม่ ซอยอารีย์

ตกแต่งภายในบ้านสร้างใหม่ ซอยอารีย์

Kids-Bathroom
ห้องน้ำ บ้านสร้างใหม่ ซอยอารีย์
//]]>